Bị tố chiếm đoạt tài sản, loạt lô đất của con gái Dr. Thanh bị phong tỏa